Turning gears are the logo of co-scripts

Aşağıdaki basit örnekte bir xml dosyasının okunması ve kaba yöntemle etiketlerin metin kısımlarının okunmasını veriyorum.

Örnek olarak kullanılan XML dosyası burada.

Vbscript kodu mesaj kutucuğu içinde çekilen veirlerin bir kısmını gösteriyor. Bu veri bir veritabanına kayıt edilebilir veya bir başka ortamda kullanılaibilir metin halindedir.

Set objXMLDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM") 
objXMLDoc.async = False 
objXMLDoc.load("http://www.co-scripts.com/dosyalar/kitapligim.xml")

Set Root = objXMLDoc.documentElement 
Set NodeList = Root.getElementsByTagName("kitap") 

For Each Elem In NodeList 
SET yAdi = Elem.getElementsByTagName("adi")(0)
SET kAdi = Elem.getElementsByTagName("yazar")(0)

deger = deger & "--->" &yAdi.Text &"[" & kAdi.Text &"]"& Chr(13)

Next
Msgbox(deger)

XML Okundusunun Çıktısı

 
co-scripts tag image xml okumakvbscript ile xmlreading xmlxmldomvbs ile xml dosyasi okumak
ID:261 | Okunma:1768