Turning gears are the logo of co-scripts

Sayfamızdaki herhangi bir metnin rengini belirlenen aralıklarla iki renk arasında değiştirerek yanıp sönme etkisi yaratır. .color özelliği taşıyan her elemente uygulanabilir.

Orjinal fonksiyon google closure ile derlenerek (sadeleştirilerek) kullanıma sunulmuştur. GoogleClosure online derleyicisine şu adresten ulaşabilirsiniz.

function yanSon(a,b,c,d){var e=document.getElementById(a);e.style.color=e.style.color==b?c:b;a=window.setTimeout("yanSon('"+a+"','"+b+"','"+c+"',"+d+")",d)};

Fonksiyonun çağırılması body'nin onload olayına yada sayfada en sonda bir yere doğrudan fonksiyon adı eklenerek yapılabilir.

yanSon('bizimElement','white','black',800);
//birinci parametre elementin id'si, ikinci ilk renk, üçüncü ikinci renk, dördüncü parametre
//ise fonksiyonun (renk değişiminin) hangi milisaniyede birkez tekrarlanacağını gösteren değer

Bu mini kodu da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

co-scripts tag image googleclosureclosuresettimeoutyanson functionstyle.color
ID:210 | Okunma:2019