Turning gears are the logo of co-scripts

C# ADO.Net kullanırken faydalanabileceğiniz özelliklerden biri de, birçok parametreyi içinde bulundurabilen "Connection" nesnesidir.

Herhangi bir dış veritabanına bağlanmak için kullanmanız gereken bu nesnenin instance'ını aldığınızda, özelliklerinden "Server Name", "User Name", "Password" ve "Trusted" (Integrated Security) özelliklerinin arayüzden alınmasını sağlayarak, çok işlevli ve esnek bir bağlantı nesnesi üretebilirsiniz. Böylelikle gerekli parametreleri kodun içine entegre girmek zorunda kalmayacağınız için, programı birçok platformda ve şart altında kullanabilirsiniz.

Yapacağınız uygulamada "ConnectionParametre" şeklinde bir Class Library oluşturup içinde gerekli Class'ları üreterek, programın genelinde kullanılacak bağlantı parametrelerini buradan almanız ayrıca temiz ve tertipli bir kod düzeni elde etmenizi sağlar ve her sefer bu parametreleri uzun uzadıya girme gerekliliğini bertaraf etmiş olur.

Program çalıştığında bir sefer girilen Server Name, User Name, Password ve IS değerleri üzerinden, bu class'ın referansını eklediğiniz tüm projeler faydalanabilir.

co-scripts tag image connectionado netdatabaseveritabaniclass library
ID:241 | Okunma:1806