Turning gears are the logo of co-scripts

 

Örneği elbette bende internetten buldum ama biraz temizledim ve denedim. Kesinlikle çalışıyor. ASP.Net çalışan arkadaşlar C# ile bu örneği kullanarak IIS üzerinde hiç bir yük teşkil etmeden gmail hesaplarından e-posta gönderebilirler. Özellikle kurumsal yapılarda gmail kendi alan adlarına ait e-posta hizmeti verdiğinden çok elverişli olaibilir. Münferit siteler içinde ideal bir çözüm olduğunu düşünüyorum.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web;
using System.Net;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Net.Mail;
 
public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { SendMail(); }
  
public void SendMail()
 
    {
 
      MailMessage mail = new MailMessage(); // mail adında MailMessage nesnesi yaratıyoruz.
 
      mail.From = new MailAddress("admin@asilsite.com.tr"); //Mailin kimden gittiğini belirtiyoruz
 
      mail.To.Add("caglaror@gmail.com"); //Mailin kime gideceğini belirtiyoruz
 
      mail.Subject = "Deneme başlığı"; //Mail konusu 
 
      mail.Body = "mail gövdesi"; //Mailin içeriği
 
      SmtpClient sc = new SmtpClient(); //sc adında SmtpClient nesnesi yaratıyoruz.
 
      sc.Port = 587; //Gmail için geçerli Portu bildiriyoruz
     sc.Host = "smtp.gmail.com"; //Gmailin smtp host adresini belirttik
 
      sc.EnableSsl = true; //SSL’i etkinleştirdik.
 
      sc.Credentials = new NetworkCredential("admin@asilsite.com.tr", "sifremiz"); //Gmail hesap kontrolü için bilgilerimizi girdik
 
      sc.Send(mail); //Mailinizi gönderiyoruz.
 
    }
}
co-scripts tag image gmailusing system.webusing system.net.mailmailmessagesending email via gmail with c#using system.net
ID:127 | Okunma:11130