Turning gears are the logo of co-scripts

C ve benzeri dillerde (javascript, C#, php, ruby v.b.) sıklıkla kullanılan operatör bir eğer öperatörüdür. Daha çok bilgi için wikipedia , wikipedia (2.link), Mehmet Duran'ın blogu, tüm javascript operatörleri için de yine wikibooks'a bakabilirsiniz.

Kendisinden ?: operatörü gibi kısaltılarak da bahsedilebilinir.  Genel kullanımı bir şart doğru ise değişkene bir değer değilse başka bir değer atama şeklindedir.  Tam anlamıyla ternary operatörü "bir şart 'true' ise bir grup komutu çalıştır, 'false' ise diğer grup komutu çalıştırır" şeklindedir.

degisken = (1<2)?'dogruMehmet':'yanlisAhmet';

veya

(1<2)?degisken='dogruMehmet':degisken='yanlisAhmet';

örnekleri verilebilir.

Yerden kazanç sağlar. True/False kıyaslamalarında da sıklıkla kullanılabilir. Kodlarda biraz karmaşa yarattığı düşünüldüğünden temiz kodlama kurallarıyla çok uyumlu değildir.

co-scripts tag image ternaryternary operantternary operatoru?: operanteger dongusuif
ID:221 | Okunma:2413