Turning gears are the logo of co-scripts

Microsoft'un sitesinden alınmış bir örnektir. Üstüne bir kaç şey ekleyeceğim, kaybetmemek için geçici olarak koyuyorum. Bir örneğin parçası olacak.

function test(name, address) {
window.alert("Name is " + name + "; address is " + address);
}
private void InvokeTestMethod(String name, String address)
{
  if (webBrowser1.Document != null)
  {
    Object[] objArray = new Object[2];
    objArray[0] = (Object)name;
    objArray[1] = (Object)address;
    webBrowser1.Document.InvokeScript("test", objArray);
  }
}

Devam edilecek...

co-scripts tag image webbrowserinvokescriptwebbrowser.documentjavascript
ID:145 | Okunma:2262