Turning gears are the logo of co-scripts

Javascript'te bir elementin içerdiği diğer elementleri etiket(tag), isim(name) veya id'sinden hareketle bir koleksiyon olarak ele alabilir ve kullanabiliriz.

Hepimizin bildiği doğrudan id ile (en sağlıklı yoldur) bir elementi ele almak için document.getElementById('bizimElementId') kullanılır. Bu tüm browserlarda çalışan kesin yoldur. Ancak dökümanın tamamı değilde bir element söz konusu olduğunda önce elementi ele alıp sonra alt elementleri ele almak gerekir.

var oElement = document.getElementById('anaelementId');
var tumdigerleri = oElement.getElementsByTagName('div');

Bu şekilde hedef elementimiz içindeki divleri almış olduk. for döngüsüyle koleksiyondaki (dizideki) tüm divleri alıp kullanabilir ya da kontrollere sokabiliriz.

co-scripts tag image getelementsbytagnamegetelementbyidelementler koleksiyonuelements collectionelements array
ID:237 | Okunma:1818


 

Merhaba,

İyi kötü herkes web ile uğraşırken js kullanmış ve kullanırken sayfa elementlerini pek çok yöntemle ele almak zorunda kalmıştır. Bu yöntemlerden en pratiği nesnenin id özelliğine atıfta bulunarak nesneyi bir değişkene eşlemek böylece değişken ismiyle pratik olarak kolaylıklar sağlamaktır.

Örneğin id degeri musteri_adi olan bir metin kutusu var ise

var mus_adi = document.getElementById('musteri_adi');

şeklinde mus_adi degiskenine nesne atanır. Böylece nesnenin .value gibi diger özelliklerini get veya set edebiliriz. Ama çok fazla nesne olduğunda fazladan byte ve emek harcamamak için bunu bir fonksiyonla çözmek en doğrusudur. Fonksiyonlar pek çok sonuç tipi çevirebilirler. Dizi, metin, bit, sayı, formül, başka bir fonksiyon veya nesne gibi sonuçları döndürebilirler. 

Burada bir nesne geri çevirmesini istiyoruz.

Örneğimiz şu olabilir:

function ny(nid)
{
return document.getElementById(nid);
}

Bunun kullanımı şu şekilde;

 

 
function ny(nid)
{
return document.getElementById(nid);
}
 
// gerektiği noktada
var mA = ny('musteri_adi').value;
// Şeklinde kullanılabilir.

 

Daha sonraki örneklerde farklı tip sonuçlar döndüren fonksiyonlara da örnek vereceğim.

co-scripts tag image nesne olusturmagetelementbyidreturn
ID:116 | Okunma:4274