Turning gears are the logo of co-scripts

Web uygulamasında kullanıcının veri göndermesi gereken durumlarda form kullanılır. Form kendisine verilen adrese (action) belirtilen metod (get/post) ile içerisindeki adı olan (name) her elementin değerini sunucuya iletir. Formun iletme işlemini başlatan submit tipinde bir girdi (input) elementinin tıklanma olayı veya bir script'in formun submit olayını tetiklemesidir. 

Her iki durumda da forma ait submit olayı onsubmit durumunun oluşması demektir. Onsubmit kesilemeyecek bir durum değildir. Bitmeden kesilip iptal edilebilir. Bunun için kendisine yanlış (false) değerinin geri çevrilmesi gereklidir.

Örneğin form elementinin onsubmit olayına doğrudan yanlış döndürürsek (return false) formun submit olayı asla gerçekleşmez. 

Formun onsubmit olayına script içinden de erişebiliriz.

Form içindeki elementlerin değerlerinin kontrolünü sunucuya gönderildiklerinde sunucu tarafıyla da kontrol edebiliriz ama özellikle basit değerleri henüz sunucuya gönderilmeden kontrol etmek varken gereksiz bir zaman ve güç sarfına neden olur.

En basit form içi elementlerden olan input elementinin metin girilen tüm tipleri .value ile içerisindeki metni ifade eder. Form submiti yapıldığında bir script fonksiyonuna yönlendirme yapılarak istenen değerlerin uygunluğu (bu yazımızda boş olup olmaması) kontrol edilebilir.

Ancak bu durumdan önce en sağlıklı kontrol şeması submit düğmesi (submit tipindeki input elementi) yerine normal button tipindeki input elementinin kullanılması doğru olur.

Böylese bu onay düğmesinin sayfanın herhangi bir yerinde hatta herhangi bir elementin misyonu halinde kullanılması bile sağlanabilir. Fonksiyon kontrolün sonucu olumlu olduğunda formu ele alıp formun onaylama ( .submit() ) olayını çağıracaktır.

Input elementinin tipi text olduğunda .value kontrol edilir.

Her ne kadar çoğu browser .value=='' kontrolünü kabul etse de null değeri ''  (boş) değerine eşit değildir. Titiz bir javascript kuralcısı bunu reddedecektir. En azından okunamadı hatası verecektir. .value değerinin kontrolünü en sağlıklı ! iledir.

Yani doğru kullanım şu şekilde olmalıdır.

function formKontrol_1()
{
var mAdi = document.getElementById('musterininAdi');
if(!mAdi.value){alert('Müşteri adı boş bırakılamaz!');mAdi.focus();return false;}
}

Burada doğrudan uyarı verip imleci ilgili elemente taşıyarak fonksiyondan çıktık. Dikkat edin mAdi.value=='' kontrolünü yapmadık. Js kodlarken yeni yeni öğrendiğimiz bu minik ipuçları bizi daha sağlıklı ve hızlı kod yazmaya yöneltecektir.

co-scripts tag image nullform kontroluonsubmitreturnfalseinput typemetin kutusu kontrolu
ID:203 | Okunma:3391