Turning gears are the logo of co-scripts

C# ile veritabanı uygulamaları geliştirirken büyük kapasiteli uygulamalarda sql tabanlı veritabanları tercih ederiz. Veri tabanı ile iletişimimizi ADO.Net sağlar. Tüm .Net alanlarında olduğu yine bir yığın nesne bize katmanlı bir mimaride veriye ulaşma ve veriyle etkileşme imkanı sunuyor.

C#'ta veri sorgulamanın ve veri kaydetmenin pek çok yolu var. Bunlardan bir tanesi komutları sqlcommand nesnesi ile iletmek. Komutları işletirken ise farklı metodlar kullanabiliriz. Bu metodların tercih sebepleri geri veri dönüşü olup olmaması, parametrik sorgu yapıp yapmamamız ve sorgu sonucu dönebilecek veri miktarı gibi farklı olmalıdır. Olabilecek en uygun metodu seçmeliyiz.

ExecuteNonQuery UPDATE, INSERT, DELETE gibi geriye veri döndürmeyen komutlarda uygulanabilir. Ancak yine de kayıt almak isterseniz bu metodun parametreye yükleyerek geri değer getirme şansı vardır.

sqlcommand nesnesine parametre eklerken parametrelerin yönlerini belirtebiliriz. Yönler input ve output olarak iki tarafadır. Tahmin edebileceğiniz gibi input sorguda kullanılıyor, output ise sorgu sonucu dönen değerleri almada kullanılmakta.

Eğer geri dönen bir veri kümesi ise ExecuteReader() metodu daha doğru bir yaklaşım olabilir. Bu metodla sqlcommand nesnesinin sorgusu sonucu dönen kayıt seti sqldatareader nesnesine aktarılabilir. Bir sonraki yazıda diğer metodları karşılaştırmalı inceleyelim.

co-scripts tag image executenonquerysqlcommandexecutereadersqldatareaderparameterparametre yonu
ID:204 | Okunma:8743