Turning gears are the logo of co-scripts

Bir metin veya sayının elimizdeki bir dizide bulunup bulunmadığını araştırmak çoğu uygulamada gereken bir basit durumdur. bunun için şu yazıda asp ve vbscript için bir örnek fonksiyon yazmıştım. Şimdi de javascript için kısa bir fonksiyon yazıyoruz. elbette alternatifleri ve performans olarak üstün olan fonksiyonları yazılabilir.

 

function dizideVarmi(dizimiz,eleman)
{
for(di=0;di<dizimiz.length;di++)
                                {
                                if(dizimiz[di]===eleman){return true;}
                                }
return false;
}

Daha performanslı bir döngü yazdığımda buraya aktaracağım.

co-scripts tag image diziarraydizininelemanimiis an element of an arrayarray element check
ID:235 | Okunma:1588


 

Çoğu yerde elimizdeki bir metin veya sayının bir dizi içinde yer alıp almadığını bilmemiz gerekebilir.

Bunun için yazılan minik bir asp ve vbs betiği.
ASP&Vbscript:

function dizielemanimi(eleman,dizi)
sonucBild=0
	If IsArray(dizi) And eleman<>"" Then
		For ix=0 To UBound(dizi)
				If CStr(eleman) = CStr(dizi(ix)) Then
					sonucBild = 1
				End if
		Next
	Else
		Exit function
	End if
dizielemanimi = sonucBild	
End function
'Kullanımı if dizininelemanimi(dizimiz,eleman)=1 then
co-scripts tag image diziarraydizininelemanimiis an element of an arrayarray element check
ID:234 | Okunma:673


 

VBscript ile mini bir çok (2) boyutlu dizi denemesi önerisi. Matrisler ve dev diziler için farklı ve daha güzel mantıklar vardır.

 
dim diZi(2)
diZi(0) = array(2343,678,67862)
diZi(1) = array("Ankara","Adana","İstanbul")
diZi(2) = array("Araç", "Defne", "Zürafa", "Armut", "Kestane")
msgbox diZi(1)(2) ' sonuç "İstanbul"
co-scripts tag image diziarraycok boyutlu dizimulti dimension array
ID:119 | Okunma:2375