Turning gears are the logo of co-scripts

SQL içerisinde bizi ek kod yazmaktan kurtaran pek çok hazır fonksiyon ve komut vardır. Bunlardan birisi de CONVERT (ve CAST)'tır.

Çok basit bir şekilde  CONVERT(sonuçVeritipi,BaşlangıçDeğeri,biçim) gibi gösterilebilir. İlk ağızdan şuradan bakabilirsiniz.

Örnek: "INSERT INTO kayitlar (adet,yenitarih) VALUES (5,CONVERT(smalldatetime,'"°isken&"',103)
103 tarih formatıdır. Belirtilen kaynakta çok güzel açıklanmış.

Şu bağlantıda çok güzel datetime örnekleri var.

co-scripts tag image convertcastsqldatatypeveritipi cevirimleriveri tipi cevirileri
ID:251 | Okunma:4344