Turning gears are the logo of co-scripts

Pek çok yazılım dilinde sayısal veya metinsel tabanlı sıralama için hazır fonksiyonlar vardır. Metinsel sıralama ise ASCII kodlarına göre  sayısal sıralamadan ibarettir. Ancak hangi dilde olursa olsun arkasında yatan mantık halihazırda bilinen bir veya birkaç algoritmayı kurmakta kullanılır. Şuradan sıralama algoritmaları ile ilgili tüm detaya ulaşabilirsiniz. Burada da güzel bir Türkçe metni var konunun.

Javascript içinde kullanılan sanırım bubbling (baloncuk) denen sıralama. Teknik olarak çok iyi bilmiyorum konuyu ancak basitçe anladığım kadarıyla, dizideki tüm sayıları teker teker birbiriyle kıyaslayarak büyük-küçük durumlarına göre yerlerini değiştiriyor.

Bunu yaparken bir ek fonksiyonu geri çağırarak yardım alıyor. Bu tip fonksiyonlara callback fonksiyonlar deniyor. Sırayla sayıları iki parametre olarak alt fonksiyona gönderiyor.

Alt fonksiyon gönderilen sayılardan ilki ikincisinden büyükse pozitif bir sayı değilse negatif bir sayı çeviriyor. Eğer dönen sonuç sıfır ise sayılar matematik olarka eşittir ve dizideki sıralarıyla yer alırlar, zaten sonuçta değişmez.

Alt fonksiyonda kullanılan temsili parametrelerden a ve b alfabetik önceliktedirler. Yani a ilk sayıyı b ikinci sayıyı temsil eder. Bu nedenle  artan sıralama için a,b veya azalan sıralama için b,a sıralarıyla işleme sokulurlar.

Sayılardan oluşan bir dizi tanımlayalım.

 

var bizimDizi = [4,78,2,134];

Bu dizimizi sırasıyla artan ve azalan olarak sıralarsak;

// Artan olarak sıralama
bizimDizi.sort(function(a,b){return a - b});
alert(bizimDizi); // 2,4,78,134
// Şimdi de azalan olarak sıralama
bizimDizi.sort(function(a,b){return b - a});
alert(bizimDizi); // 134,78,4,2

Böylece elimizdeki sayılardan oluşan diziyi artan-azalan olarak sıralayabiliyoruz. Burada anında çağrılan içteki fonksiyon sadece sıfırdan küçük, sıfır veya sıfırdan büyük değer döndürmekle görevlidir.

Metin bazlı sıralamada doğurdan metinDizisi.sort(); şeklinde kullanım vardır.

Büyük dizilerde ve özel kullanım gerektiren durumlarda farklı algoritmaları kendimizde yazabiliriz. Kaynaklarda bununla ilgili örneklerde bulunabilir.

co-scripts tag image sorting algorithmjavascript sortsayisal siralamanumerical sortingbubbling sort algorithmcallbackascending sortazalan siralamadescending sortartan siralama
ID:244 | Okunma:2438


 

Ajax web sayfalarında sunucudan veri çekebilmek için kullandığımız, temelde tek bir objeye dayalı bir teknik. Ancak ajaxtan daha orjinal olan her versiyonda yetenekleri artan javascript. Uygulamalardaki taleplerimiz arttıkça daha derin javascript bilgisine ihtiyaç duyuyoruz. 

Bu yazıda ajax kullanarak closure ile veri çekme ve ilgili fonksiyona devretme üzerine bir örnek vereceğim. Web uygulamamızda bir tetikleyici bir fonksiyonu çağırır ve herşey başlar.Örneğimizde: yeniSiteEkle() fonksiyonu çağrılıyor. Örnekteki parametreler kendilerini açıklıyorlar.

function goster(gelenVeri){alert(gelenVeri.cevapMetin);}

function yeniSiteEkle()
{
var listeTasiyici = nY('listetasiyiciSpan');
var url = 'jobs.asp?job=test';
var target = 'durum';
ajax_job(url,target,imgJob,goster);
}

Tabi daha önce yazılan ajax içeren fonksiyonda şu şekilde:

function ajax_job(sorgulanacakUrl,geciciMesajHedefNesnesi,geciciMesaj,isleyiciFonksiyon)
{
	var gM = document.getElementById(geciciMesajHedefNesnesi);
  gM.innerHTML = geciciMesaj;
  // doğal XMLHttpRequest nesnesi kontrolü, yoksa Activex (windows) üzerinden gidilecek
  if (window.XMLHttpRequest){req = new XMLHttpRequest();}else if(window.ActiveXObject){req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}
    if (req)
			{
      req.onreadystatechange = function(){var dondurulenler = evetOldu(); isleyiciFonksiyon(dondurulenler); gM.innerHTML='' }
      req.open("GET", sorgulanacakUrl, true);
      req.send();
			}
 }  

function evetOldu() {
	var durumKod,durumMetin,cevapMetin;
  // Eğer req yüklendiyse
  if (req.readyState == 4) {
    // req durumu "OK" ise kodu 200
    if (req.status == 200) {
			return {durumKod:req.status, durumMetin: req.statusText, cevapMetin:req.responseText}
    } else {
			return {durumKod:req.status, durumMetin: req.statusText, cevapMetin:req.responseText}
    }
  }
}

Burada ajax gerekli requesti yaptıktan sonra dönen veriyi kendi fonksiyonuna bir parametre olarak gelen fonksiyona parametre olarak veriyor. Bunu yaparken veriyi hazırlayan fonksiyon değişkenleri fonksiyon adından üretilecek bir değişkenin (nesnenin) özellikleri olarak gönderiliyor.

Geriye sadece çağrılan fonksiyonda bu özellikleri kullanmak kalıyor. Closure, method, callback gibi kavramları daha basit örneklerle daha sonra anlatırız, ancak bu örnek ajax ile çağıran fonksiyonlar arasında geri dönük bir bağ kurarak kontrolleri ajax çağrısı yapan fonksiyonun içinde yapmaktan bizi kurtarıyor, böylece farklı uygulamalarda sadece çağrı yapıp sonucu döndüren bu fonksiyonu tekrar tekrar kullanabiliriz. Sunucu isteği sırasında işlemin yapıldığına dair hedef taşıyıcı (span yada div vb.) içine gönderilen img tagıda çağrı bittiğinde kaldırılıyor. Böylece sonuç ve işlem yapılıyor imgeleri farklı yerlere koyulabiliyor. Closure ve callback en sıkı jquery tarafından kullanılıyor.

co-scripts tag image ajaxcallbackclosuremethodactivexobjectxmlhttprequest
ID:202 | Okunma:2014