Turning gears are the logo of co-scripts

ByVal ve ByRef olayı Sub rutinlerinde parametre olarak gönderilen değişkenin değerinin geri dönderilip dönderilmeyeceğini anlatıyor.
byVal (by value) değeriyle
byRef (by reference) referansı ile
Fonksiyonlar, Sınıflar ve Sub rutinleri belirli işleri yapabilmek için komutları, değişkenleri algoritmaları bir araya getirmeye yarar. 
Bunlar arasında son derece temel farklar vardır.

Sub rutinimizinAdi(parametreler)

End sub

şeklindeki kullanımında parametre olarak gönderilen değişkenler
byVal gönderilirse değer sadece sub içinde kullanılıyor ve public etkisi olmuyor.
byRef gönderilirse kendisine gönderilen değişkenin değerini değiştirdiğinde public olarak etki ediyor.

Örnek:
sayimiz = 5

Sub degis(byVal benimSayi)
sayimiz = 9
End sub

msgbox(degis(sayimiz)) ' Mesaj kutusunda 5 yazacak 9 değil

Sub degis(byRef benimSayi)
sayimiz = 9
End sub

msgbox(degis(sayimiz)) ' Mesaj kutusunda 9 yazacak 5 değil

co-scripts tag image byrefbyvalsubsub rutinlerisub routinsbyref ile byval farki
ID:246 | Okunma:4931