Turning gears are the logo of co-scripts

Python smtp kütüphanesini kullanarak mail sunucumuz üzerinden yetkilendirilmiş mailler gönderebiliriz.

import smtplib

# baglanacagimiz sunucu ve port bilgisini giriyoruz
server = smtplib.SMTP("mail.sunucusu.net","587")

# sunucumuz kimlik dogrulama gerektiriyorsa kullanici adi ve sifre bilgilerini giriyoruz
server.login('eposta@sunucusu.net','12345')

mesaj = 'Bu mail Python ile gonderildi.'

server.sendmail('gonderen@sunucusu.net','alici@sunucusu.net',mesaj)

# gonderme isleminden sonra sunucu ile baglantiyi kesiyoruz
server.quit()
co-scripts tag image epostagondermesmtpkutuphaneyetkilendirme
ID:151 | Okunma:2687