Turning gears are the logo of co-scripts

Kısa ama gerekli olabilecek bir bilgiyi aktarıyorum. Bir uygulamada Label rengini bir takım işlemler sonucunda değiştirmek istersek (eminim çok daha fazla yolu vardır) benim netten bulduğum 2-3 çözüm şunlardı:

      durumBelirteci.ForeColor = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#ff6230");
      // .ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb( 255, 98, 48 )
      // .ForeColor = System.Drawing.Color.Red;

Kolay gelsin

co-scripts tag image drawing.colorlabel coloretiket rengilabel rengifromhtmlfromargbsystem.drawing.color
ID:147 | Okunma:1828


 

Merhaba,

Bazen çok bilindik bir konu olmasına rağmen internetteki aramalarda bile sıkıntı çıkabiliyor. Çok basit bir konu ama yinede elimdeki bir örneği buraya yazmak istedim. Değişkenleri doğrudan sql sorgularına sokmak özellikle ASP.Net'te problem çıkartabilir. SQLinjection'a çok açık bu kullanım yerine parametreli kullanım sorgularda tercih edilmelidir. Fazladan kod yazmayı gerektirse de güvenilirliği bir miktar daha arttırmış olmaya değecektir.

Aşağıda kendi web uygulamalarımdan bir tanesinin henüz kullanımını öğrenerek yazdığım parametreli kayıt bölümü var.

protected void submitButton_Click1(object sender, EventArgs e)
  {

    string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["anaBaglantiConnectionString"].ConnectionString;
    SqlConnection conn = new SqlConnection(constr);
    SqlCommand sqlEmri = new SqlCommand();
    string sorguCumlesi = "Insert Into users (user_name,user_surname,user_pass,user_username,user_emailaddress,user_auth_code) Values (@yk_adi,@yk_soyadi,@yk_sifre,@yk_kulladi,@yk_eposta,@yk_yetkikodu)";
 
    sqlEmri.Connection = conn;
    sqlEmri.CommandText = sorguCumlesi;
   conn.Open();
    SqlParameter yk_adiX = new SqlParameter();
    SqlParameter yk_soyadiX = new SqlParameter();
    SqlParameter yk_sifreX = new SqlParameter();
    SqlParameter yk_kulladiX = new SqlParameter();
    SqlParameter yk_epostaX = new SqlParameter();

    yk_adiX.DbType = DbType.String;
    yk_soyadiX.DbType = DbType.String;
    yk_sifreX.DbType = DbType.String;
    yk_kulladiX.DbType = DbType.String;
    yk_epostaX.DbType = DbType.String;

    string passwordHashSha512 = hashle.ComputeHash(yk_kulladi.Text.ToString() , "SHA512", null);

    sqlEmri.Parameters.AddWithValue("@yk_adi", yk_adi.Text);
    sqlEmri.Parameters.AddWithValue("@yk_soyadi", yk_soyadi.Text);
    sqlEmri.Parameters.AddWithValue("@yk_sifre", yk_sifre.Text);
    sqlEmri.Parameters.AddWithValue("@yk_kulladi", yk_kulladi.Text);
    sqlEmri.Parameters.AddWithValue("@yk_eposta", yk_eposta.Text);
    sqlEmri.Parameters.AddWithValue("@yk_yetkikodu", passwordHashSha512);
    sqlEmri.ExecuteNonQuery();
}

Kolay gelsin

co-scripts tag image parametrik sql komutuinsert intosql injectionguvenli sql cumlesisqlparameterdbtype kullanimi
ID:146 | Okunma:10487


 

 

Örneği elbette bende internetten buldum ama biraz temizledim ve denedim. Kesinlikle çalışıyor. ASP.Net çalışan arkadaşlar C# ile bu örneği kullanarak IIS üzerinde hiç bir yük teşkil etmeden gmail hesaplarından e-posta gönderebilirler. Özellikle kurumsal yapılarda gmail kendi alan adlarına ait e-posta hizmeti verdiğinden çok elverişli olaibilir. Münferit siteler içinde ideal bir çözüm olduğunu düşünüyorum.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web;
using System.Net;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Net.Mail;
 
public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { SendMail(); }
  
public void SendMail()
 
    {
 
      MailMessage mail = new MailMessage(); // mail adında MailMessage nesnesi yaratıyoruz.
 
      mail.From = new MailAddress("admin@asilsite.com.tr"); //Mailin kimden gittiğini belirtiyoruz
 
      mail.To.Add("caglaror@gmail.com"); //Mailin kime gideceğini belirtiyoruz
 
      mail.Subject = "Deneme başlığı"; //Mail konusu 
 
      mail.Body = "mail gövdesi"; //Mailin içeriği
 
      SmtpClient sc = new SmtpClient(); //sc adında SmtpClient nesnesi yaratıyoruz.
 
      sc.Port = 587; //Gmail için geçerli Portu bildiriyoruz
     sc.Host = "smtp.gmail.com"; //Gmailin smtp host adresini belirttik
 
      sc.EnableSsl = true; //SSL’i etkinleştirdik.
 
      sc.Credentials = new NetworkCredential("admin@asilsite.com.tr", "sifremiz"); //Gmail hesap kontrolü için bilgilerimizi girdik
 
      sc.Send(mail); //Mailinizi gönderiyoruz.
 
    }
}
co-scripts tag image gmailusing system.webusing system.net.mailmailmessagesending email via gmail with c#using system.net
ID:127 | Okunma:11130


 

Merhaba,

Yıllardır ASP yazmama rağmen bu aklıma hiç gelmemişti. ASP.NET ile birlikte yılların emektarı Response.redirect şimdi pabucunu damda arayacak. 

Şu sayfadan öğrendiğim bazı farkları kısaca aktarmaya çalışayım. 

Response.Write browser'a şu sayfaya git şeklinde bir emir yolluyor. Bu sayfa aynı domainde ya da başka bir domainde olabiliyor. Server.Transfer ise sadece kendi domaininde (ve sunucusunda) bir sayfayı çağırıyor. Server.Transfer browserı yeni bir sayfayı talep etmesi yönünde yönlendirmek yerine kendisindeki bir sayfayı işleme koyuyor. Bu fazladan HTTP çağrısı almayacağından sunucu kaynaklarında ek yüke de neden olmamasını sağlıyor. Böylece uygulamanız daha hızlı çalışıyor. Tabi harici sunuculardaki (domainlerdeki) sayfalar için tek yöntem response.redirect.

Server.Transfer browserdaki url'ninde değişmemesine neden oluyor. Bu debugging problemi yaratsa da tekhat veri giriş tekniği için bir avantaj sağlıyor.

Server.Transfer metodu bir ikinci parametre daha alıyor. preserveForm parametresi.

 

 

server.transfer("inthisDomain.asp",true)

Bu parametre true yapıldığında ilk sayfadaki form değerleri de taşınabiliyor. Ancak söylenene göre burada get ile veri taşırsanız bir sorun oluşuyor. Bu bugtan kaynaklanan sorunun palyatif bir çözümü de mevcutmuş. 

Kaynak olarak bu sayfadan faydalandım. The source page (reference). 

http://t.w3schools.com/asp/met_transfer.asp

co-scripts tag image response.redirectredirect vs transferserver.transfer
ID:122 | Okunma:6538