Turning gears are the logo of co-scripts

Daha önce de defalarca gereken bir konuyu bu sefer jquery ile çözmeye çalıştım ancak beceremedim. Daha doğrusu jquery DOM hiyerarşisi içerisindeki ele almalarını birden çok yolla yapabildiğinden çalışabilen bir yolu bulmak için çok fazla zaman harcadım. Sonuç olarak bu ihtiyacı doğrudan javascript yazarak kütüphane yardımsız çözmeye çalıştım.

Sadece kısaca kodu alıyorum buraya. Kod parçacığında idsi verilen elementin (ul) aldındaki diğer elementlerden className belirli bir kelimeyi içerenlerin (çoklu css class tanımı olduğundan) value attribute'ünün geri döndürülmesi. İstenilen herhangi bir attribute yaratılarak kullanılabilir. 

.


function(secmeliID){	
var isaretliler = [];	
var sKT = nY(secmeliID);
var liList = sKT.getElementsByTagName('li');
var liListLength = liList.length;
for(xi=0; xi < liListLength;xi++){
		if(liList[xi].className.indexOf("ui-selected") >-1){
			isaretliler.push(liList[xi].getAttribute('value'));			
			}
}
return isaretliler;								
}

co-scripts tag image alternative of jquerys findclasses inside idelement list
ID:272 | Okunma:1394