Turning gears are the logo of co-scripts

Çoğu yerde elimizdeki bir metin veya sayının bir dizi içinde yer alıp almadığını bilmemiz gerekebilir.

Bunun için yazılan minik bir asp ve vbs betiği.
ASP&Vbscript:

function dizielemanimi(eleman,dizi)
sonucBild=0
	If IsArray(dizi) And eleman<>"" Then
		For ix=0 To UBound(dizi)
				If CStr(eleman) = CStr(dizi(ix)) Then
					sonucBild = 1
				End if
		Next
	Else
		Exit function
	End if
dizielemanimi = sonucBild	
End function
'Kullanımı if dizininelemanimi(dizimiz,eleman)=1 then
co-scripts tag image diziarraydizininelemanimiis an element of an arrayarray element check
ID:234 | Okunma:668

İlişkili Olabilecek Konular
Dizinin Elemanı Mı? - JavaScript versiyonu